تیم فنی هاندا با بهره گیری از مهندسان برجسته و حرفه ای پلیمر و شیمی با دانش عملی بروز، همواره در جهت ارائه راه حل های عملی در کوتاه ترین زمان ممکن و در محل، برای بهبود محصول و افزایش بهره وری همراه با مشتری می باشد.