نیروهای انسانی تحصیل کرده در مقطع دکترا در مهندسی پلیمر و شیمی، دانش بروز، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، امکانات متنوع فرآیندهای شکل دهی در مقیاس نیمه صنعتی و همچنین سیستم مدیریت توسعه، هاندا را تبدیل به یک شریک تجاری حرفه ای و مطمئن جهت برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه کرده است.