هاله سان دماوند پویا

ایران ، تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند

کوچه 31 ، پلاک 12 ، طبقه 4,

کد پستی : 1516643434


تلفن : 02188664406

فکس : 02188799300

exim@handaco.com