درباره هاندا

با بیش از 50 سال سابقه فعالیت مستمر در تولید، تجارت و خدمات در زمینه صنایع پلیمری شامل مواد اولیه، ماشین آلات، انتقال دانش فنی و مشاوره فنی، تیم بین المللی هاندا تشکیل شده است.

ما هدف خود را رشد همراه با مشتریان و شرکای تجاری، انطباق فعالیت های تجاری با سیاست های جهانی زیست محیطی و کمک به ایجاد لذت زندگی برای همه قرار داده ایم.